Edebiyat LYS Hazırlık

1. ÜNITE ¨ ŞİİR BİLGİSİ

  • Şiir Bilgisi
  • (Şiir Bilgisi, Edebiyat, Nazım, Dize/Mısra), Beyit, Bent, Kıta, Ölçü)

  • Hece Ölçüsü
  • (Hece Ölçüsü, Hece Sayısı, Durak)

  • Aruz Ölçüsü
  • (Aruz Ölçüsü, Ulama, İmale, Zihaf, Med)

  • Uyak (Kafiye)
  • (Uyak(Kafiye) Redif, Uyak Çeşitleri, Dizilişlerine Göre Uyaklar)

  • Konularına Göre Şiiir Türleri
  • (Lirik Şiir, Epik Şiir, Didaktik Şiir, Pastoral Şiir, Satirik Şiir, Dramatik Şiir ve Çözümlü Örnek Sorular)

2. ÜNITE ¨ SÖZ SANATLARI