6. Sınıf SBS Fen ve Teknoloji

İnsanda Büyüme Ve Gelişmenin Evreleri

İnsanda Büyüme Ve Gelişmenin Evreleri

İNSANDA BÜYÜME VE GELİŞMENİN EVRELERİ Büyüme, metabolizma olayları sonucunda canlının hücrelerindeki madde miktarının ve hücre sayısının artmasıdır.Böylece canlının boy, vücut hacmi vekütlesi artmış olur. Gelişme ise, canlının büyüme ile birlikte çeşitli özellikler kazanmasıdır.Örneğin bir bebeğin boyunun uzaması büyüme, yürümeye başlaması gelişmedir. Farklı yaşlardaki insanların fiziksel özellikleri de farklıdır. Büyüme sırasında hem fiziksel hem de ruhsal […]

Dengelenmiş Ve Dengelenmemiş Kuvvetler

Dengelenmiş Ve Dengelenmemiş Kuvvetler

DENGELENMİŞ VE DENGELENMEMİŞ KUVVETLER Kuvvetleri gösterelim Yatay zeminde duran sandığı Can ve Işıl şekil I – a ve şekil I – b’deki gibi ittiklerinde sandık hareket etmemektedir. Can ve Işıl şekil I – c’deki gibi birlikte şekil I – a ve şekil I – b’deki kuvvetlerle itince sandığı A noktasından B noktasına 5 saniyede getiriyorlar. Can […]

Çiçekli Bitkilerde Hayat Devri

Çiçekli Bitkilerde Hayat Devri

ÇİÇEKLİ BİTKİLERDE HAYAT DEVRİ İnsanlarda ve hayvanlarda olduğu gibi bitkiler de büyür, gelişir ve üreme dönemine gelirler. Tozlaşma Rüzgâr, su, böcekler, kuşlar ve diğer hayvanlar yardımıyla erkek organın başçığında bulunan polenlerin dişi organ tepeciğine taşınması olayına tozlaşma denir. Taç yapraklar güzel kokuları ve renkleri sayesinde hayvanları çekerek tozlaşmaya yardımcı olurlar. Rüzgârla tozlaşma yapan bitkilerin kendilerine […]

Çiçekli Bitkilerde Üreme, Büyüme Ve Gelişme

Çiçekli Bitkilerde Üreme, Büyüme Ve Gelişme

ÇİÇEKLİ BİTKİLERDE ÜREME,BÜYÜME VE GELİŞME Çiçekli bitkilerde üreme organı olarak çiçekler görev yapar. Çiçeklerin renkleri, şekilleri, kokuları farklı olmasına rağmen temel kısımları birbirine benzerdir. Çiçeğin Kısımları Taç yaprak Çiçeğin renkli ve kokulu olan kısmıdır. Renkleri ve salgıladığı koku ile böcekleri, kuşları ve insanları çeker. İçte bulunan dişi ve erkek organı korur. Çanak yaprak Çiçeğin en dışında […]

Hayvanlarda Üreme,Büyüme Ve Gelişme

Hayvanlarda Üreme,Büyüme Ve Gelişme

HAYVANLARDA ÜREME, BÜYÜME VE GELİŞME Hayvanlarda da üreme olayı için öncelikle eşey hücrelerinin oluşumu gerçekleşir.Erkek üreme organında sperm, dişi üreme organında yumurta üretilir. Ancak döllenme ve gelişme olayları gerçekleştiği yere göre farklılık gösterir. Balıklar, kurbağalar ve birçok omurgasız hayvanda döllenme suda gerçekleşir. Yumurta ve sperm canlının vücudu dışında birleşir. Suda üreme hücrelerinin birbirini bulup birleşmesi […]

İnsanda Büyüme Ve Gelişmenin Evreleri

İnsanda Büyüme Ve Gelişmenin Evreleri

İNSANDA BÜYÜME VE GELİŞMENİN EVRELERİ Büyüme, metabolizma olayları sonucunda canlının hücrelerindeki madde miktarının ve hücre sayısının artmasıdır.Böylece canlının boy, vücut hacmi vekütlesi artmış olur. Gelişme ise, canlının büyüme ile birlikte çeşitli özellikler kazanmasıdır.Örneğin bir bebeğin boyunun uzaması büyüme, yürümeye başlaması gelişmedir. Farklı yaşlardaki insanların fiziksel özellikleri de farklıdır. Büyüme sırasında hem fiziksel hem de ruhsal […]

İnsanlar Üreme, Büyüme ve Gelişme

İnsanlar Üreme, Büyüme ve Gelişme

Çevremize baktığımızda canlılardan kendilerine benzer bireyler meydana geldiğini görürüz. Bir filin yavrusunun zürafa, bir kedinin yavrusu fare olmaz. Canlıların neslini devam ettirebilmek için kendine benzer bireyler meydana getirmelerine üreme denir. Üreme canlının temel özelliklerinin gelecek nesillere aktarılmasını, böylece türün devamlılığını sağlar. Üreme yaşam için gerekli olmayan, ancak neslin devamı için gerekli olan bir olaydır. Üreme […]

Hücreden Organizmaya

Hücreden Organizmaya

HÜCREDEN ORGANİZMAYA; Canlılar yaşamlarını sürdürebilmek için solunum, dolaşım, boşaltım, beslenme gibi hayatsal faaliyetleri yapmak zorundadır. Tek hücreli canlılarda bütün bu faaliyetler hücrede bulunan organeller tarafından gerçekleştirilirken çok hücreli canlılarda hücre toplulukları tarafından gerçekleştirilir. Çok hücreli organizmalarda bazı hücreler boşaltım olayında görevliyken bazıları solunumu, bazıları üremeyi ve bazıları da desteklik görevini yerine getirirler. Görüldüğü gibi çok […]

Hücre Çekirdeğinin Özellikleri

Hücre Çekirdeğinin Özellikleri

ÇEKİRDEK Çekirdek, hücrede gerçekleşen, bütün yaşam olaylarını ve hücrenin bölünmesini denetler. Çekirdek, çekirdek zarı, çekirdek sıvısı, çekirdekçik ve kromatin iplik olmak üzere dört kısımda incelenir. Hayatsal faaliyetleri hızlı olan hücrelerde çekirdek büyüktür. Metabolizması hızlı olan hücrelerde birden fazla olabilmesine rağmen (örneğin karaciğer, kas hücreleri v.b) hücrede sayısı genellikle bir tanedir. Amip, öglena, mantar, bitki ve […]

Sitoplazmada Bulunan Organeller 2

Sitoplazmada Bulunan Organeller 2

5. Koful Kese şeklinde olan bir organeldir.Hücreler için zararlı veya fazla olan maddeleri depo eder. Hayvan hücrelerinde sindirim kofulu, besin kofulu gibi kofullar vardır. Bitki hücrelerindeki bazı kofullar zehirli maddelerin oluşturduğu kristalleri ve bazı renk verici maddeleri bulundurur. Kofullar genç bitki hücrelerinde küçük çaplı olup çok sayıdadır. Yaşlı bitki hücrelerinde ise büyük çaplı olup az […]

Sitoplazmada Bulunan Organeller

Sitoplazmada Bulunan Organeller

1. Ribozom Bütün canlılarda bulunur. Çok küçük bir organeldir. Hücrede protein sentezinin yapıldığı organeldir. Bu nedenle protein sentezinin fazla olduğu hücrelerde sayısı çoktur. 2. Endoplazmik retikulum Hücre zarı ile çekirdek zarı arasında uzanan ince kanalcıklar sistemidir. Hücre içini bir ağ gibi sarar. Hücre içi madde iletimini yapmakla görevlidir. Hücreye desteklik verir. Üzerinde ribozom bulundurup bulundurmamasına […]

Sitoplazma Konu Anlatımı

Sitoplazma Konu Anlatımı

Hücre zarı ile çekirdek arasını dolduran yumurta akı kıvamında yarı akışkan bir sıvıdır. Hücrenin canlılığı ile ilgili olaylar (solunum,beslenme…) sitoplazmada gerçekleşir. Sitoplazmanın % 65 – 85 i su, geriye kalanı protein, yağ, karbonhidrat, nükleik asit, vitamin ve inorganik maddelerden oluşur. Sitoplazmada bulunan ve herbiri belli bir işi yapmak üzere özelleşmiş, çok küçük yapılara organel denir. […]

Hücre Zarı Nedir?

Hücre Zarı Nedir?

Tüm hücrelerde bulunur. Hücrenin etrafını sarar, hücreyi dış ortamdan ayırıp, bir bütün halinde tutar. Çok ince olduğu için yapısı ancak elektron mikroskobuile görülebilir. Hücre zarı üzerinde por denilen ve madde giriş çıkışına izin veren küçük delikler de bulunur. Hücre Zarının Özellikleri Canlıdır. Seçici geçirgendir. Esnek yapıdadır. Hücre Zarının Görevleri Hücreye şekil verir. Hücreyi bir bütün […]

Hücre Nedir ?

Hücre Nedir ?

Bütün canlılar, hücre veya hücrelerden meydana gelmiştir. Hücreler canlıların canlılık özelliklerini gösteren en küçük yapı ve işlev (fonksiyonel)birimidir. Bu birimleri ve yapılarını daha yakından incelemek için mikroskop adı verilen özel araç kullanılır. Mikroskobun gelişmesine paralel olarak hücre hakkında detaylı bilgi elde edilmiştir. Hücre 1665 yılında Robert Hooke tarafından keşfedilmiştir. Robert Hooke şişe mantarından aldığı kesiti […]

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)