Cümlede Anlam

Cümlede Anlam Çözümlü Örnek Sorular II

Cümlede Anlam Çözümlü Örnek Sorular II

Cümlede Anlam Çözümlü Örnek Sorular II Örnek: Aşağıdaki cümlelerden hangisinde anlamı belirginleştirmek için karşıt durumlardan yararlanılmıştır? A) Film o kadar sıkıcı idi ki, sonunu beklemeden televizyon kapattı. B) Mademki sözümü dinlemiyorsunuz, ben de bir daha bu konuda isteseniz de konuşmam. C) Sanki suçlu kendisi değilmiş gibi sakin sakin etrafını süzüyordu. D) Dışarısı günlük güneşlik, sımsıcak, […]

Özdeyişler (Vecize) ve Atasözleri

Özdeyişler (Vecize) ve Atasözleri

Özdeyişler (Vecize) ve Atasözleri Özdeyişler (Vecize) Özdeyişler tanınmış insanların kişisel deneyimlerini aktardıkları özlü sözlerdir. ÖSS’de yakın anlamlı cümle sorularının bir bölümü özdeyişlerden seçilmektedir. Vecizeler gerçek anlamlı olabildikleri gibi mecaz anlamlıda olabilirler. Bu noktada özellikle özdeyişin ilettiği mesaja dikkat edilmelidir. Aşağıda bazı özdeyişler örnek olarak sıralanmıştır: Aile, kralların bile giremediği bir kaledir. (Emerson) Akıl yaşta değil […]

Cümle Yorumu

Cümle Yorumu

Cümle Yorumu   Değerlendirilen cümlelerle ilgili anlam çıkarımı yapma işi cümle yorumudur. Cümle yorumu ile ilgili sorularda istenen: Verilen cümleden ulaşılacak yargı, Verilen cümleyle anlamca en yakın yargı, Verilen cümleden ulaşılamayacak yargı Verilen cümleyle anlamca uyuşmayan (çelişen) yargıdır. Bu soruların çözümünde; Örnek cümlenin tam olarak hangi mesajı ilettiği belirlenmeli. Örnek cümledeki anahtar sözcükler tespit edilmeli, […]

Cümlelerde Olumluluk – Olumsuzluk

Cümlelerde Olumluluk – Olumsuzluk

Cümlelerde Olumluluk – Olumsuzluk   Olumlu Cümleler Belirtilen durumun gerçekleştiğini ya da gerçekleşeceğini ifade eden cümlelerdir. Aşağıda olumlu cümlelerin çeşitli örnekleri sıralanmıştır: Ödevlerini zamanında yapıyor. Yapmıyor değil. Amcam çok başarılıdır. Amcam başarısız değil. Öğrenci dediğin ders çalışmaz mı? Olumsuz Cümleler Cümledeki yargının gerçekleşmediğini ya da gerçekleşmeyeceğini vurgulayan yargılardır. Bu tarz cümleler çeşitli şekillerde karşımıza çıkabilir. […]

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)