Doğal Sayılar

İşlem Önceliği Konu Anlatımı

İşlem Önceliği Konu Anlatımı

Bütün sayı kümelerinde dört işlem yapılırken takip edilecek işlem sırası; 1. Varsa sayıların kuvveti alınır. 2. Parantez varsa önce parantez içindeki işlem yapılır. iç içe parantezler varsa en içteki parantezden itibaren dışa doğru çözüm yapılır. 3. Sonra işlem sırasına göre çarpma, bölme yapılır. Özellikle çarpma ile bölmede öncelik söz konusu ise, bu parantezle belirlenir. 4. […]

Doğal Sayılar Kümesinde Çarpma İşleminin Özellikleri Etkin Katılım

Doğal Sayılar Kümesinde Çarpma İşleminin Özellikleri Etkin Katılım

Aşağıda verilen eşitliklerdeki boşlukları çarpma işleminin özelliklerini kullanarak işlem yapmadan doldurunuz. Eşitliklerin çarpma işleminin hangi özelliğini gösterdiğini yazınız.

Doğal Sayılar Kümesinde Çarpma İşleminin Özellikleri Konu Anlatımı

Doğal Sayılar Kümesinde Çarpma İşleminin Özellikleri Konu Anlatımı

1. Değişme Özelliği Doğal sayılar kümesinde çarpma işleminin değişme özelliği vardır. Doğal sayılarda çarpma işlemi yaparken çarpanların yerlerinin değişmesi sonucu değiştirmez. Örnekler Örnekler 2. Birleşme Özelliği Doğal sayılar kümesinde çarpma işleminin birleşme özelliği vardır. Üç doğal sayı çarpılırken çarpanların herhangi ikisi önce çarpılırsa sonuç değişmez. Örnek Örnek 3. Etkisiz Eleman Çarpma işleminin etkisiz elemanı 1’dir. […]

Doğal Sayılar Etkin Katılım

Doğal Sayılar Etkin Katılım

Aşağıda verilen eşitliklerdeki sembollerin deüerlerini toplama işleminin özelliklerini kullanarak işlem yapmadan doldurunuz. Eşitliklerin toplama işleminin hangi özelliğini gösterdiğini yazınız.

Doğal Sayılar Konu Anlatımı

Doğal Sayılar Konu Anlatımı

Doğal Sayılar Sıfırdan başlayıp birer birer artarak sonsuza kadar giden sayılara doğal sayılar denir. Doğal sayılar kümesi “N” ile gösterilir. N = {0, 1, 2, 3, …} Sayma Sayılar Birden başlayıp birer birer artarak sonsuza kadar giden sayılara sayma sayılar denir. Sayma sayılar kümesi “S” ile gösterilir. S = {1, 2, 3, …} Doğal Sayılar […]

Kümelerle İşlemler Etkin Katılım

Kümelerle İşlemler Etkin Katılım

Kümelerle İşlemler Etkin Katılım A. Aşağıdaki Venn şemalarındaki boyalı bölgeleri kümeler arasındaki işlemleri kullanarak gösteriniz. B. Aşağıdaki Venn şemalarında belirtilen bölgeleri boyayınız.

Kümelerle İşlemler Konu Anlatımı

Kümelerle İşlemler Konu Anlatımı

Kümelerle İşlemler Birleşim İşlemi İki kümenin bütün elemanlarından oluşan kümeye iki kümenin birleşimi denir. A ve B kümelerinin birleşimi “AuB” biçiminde gösterilir ve “A birleşim B” diye okunur. Örnek AuB = {1, 2, 3, 4, a, b}’dir. Kesişim İşlemi iki kümede bulanan ortak elemanlardan oluşan kümeye iki kümenin kesişimi denir. A ve B kümelerinin kesişimi […]

Evrensel Küme, Alt Küme ve Boş Küme Konu Anlatımı

Evrensel Küme, Alt Küme ve Boş Küme Konu Anlatımı

Evrensel Küme, Alt Küme ve Boş Küme Evrensel Küme Belli bir alandaki varlıkların tümünü içerdiği varsayılan kümeye evrensel küme denir. E sembolü ile gösterilir. Örnek Okuldaki öğrencilerin en sevdikleri meyveler ile ilgili araştırma yapan bir öğretmen için okuldaki tüm öğrenciler kümesi evrensel kümedir. Boş Küme Hiç elemanı olmayan kümeye boş küme denir. sembolü ile gösterilir. […]

Küme Nedir Etkin Katılım

Küme Nedir Etkin Katılım

Küme Nedir Etkin Katılım A. Aşağıda verilen kümelerden uygun olanları eşleştiriniz. B. Aşağıdaki boş bırakılan yerlere ve sembollerinden uygun olanı yazınız. C. Aşağıda verilen ifadelerden küme belirtenler için √ sembolünü küme belirtmeyenler için x sembolünü kullanınız. 1. (…) Sınıfımızdaki şişman öğrenciler 2. (…) İstanbul’un bazı ilçeleri 3. (…) Sınıfımızdaki tembel öğrenciler 4. (…) Haftanın günleri […]

Küme Nedir Konu Anlatımı

Küme Nedir Konu Anlatımı

Küme Nedir?   Kesin olarak ifade edilen nesnelerin herhangi bir şekilde bir araya getirilmesiyle oluşturulan topluluklara küme denir. Kümeler isimlendirilirken genellikle büyük harşer kullanılır. Kümelerin elemanları küçük harşerle gösterilir. Kümede bulunan her bir farklı nesne kümenin elemanıdır. Eğer d elemanı A kümesine aitse deA, e elemanı A kümesine ait değilse eeA biçimde yazılır. Bir A […]

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)