Zamanı Ölçme

Zamanı Ölçme Etkin Katılım

Zamanı Ölçme Etkin Katılım

A. Aşağıdaki boşlukları uygun sayılarla doldurunuz. B. Aşağıda verilen fabrika üretim şemasında boş bırakılan yerlere gelmesi gereken değerleri bulunuz.

Zamanı Ölçme Konu Anlatımı

Zamanı Ölçme Konu Anlatımı

Zamanı ölçerken kullandığımız birimler arasındaki ilişki aşağıdaki gibidir. 1 dakika: 60 saniye 1 saat: 60 dakika 1 gün: 24 saat 1 hafta: 7 gün 1 yıl: 365 gün 6 saat 1 yüzyıl: 100 yıl Milenyum: 1000 yıl 0 yılı başlang›ç (Milat) kabul edilerek tarih sıralamas› yapılır. 0 yılından önceki tarihler için Milattan Önce (MÖ) sonraki […]

Tam Sayılar Etkin Katılım

Tam Sayılar Etkin Katılım

1. Tablodaki boşlukları örneklerdeki gibi uygun şekilde dolduralım. 2. Aşağıda verilen sayıların ait oldukları sayı kümelerini örnekteki gibi yazınız. Yukarıdaki sayı doğrusunda her harf bir tam sayıya denk gelmektedir. Buna göre, mutlak değerleri eşit olan harfleri eşleştiriniz. Aşağıdaki boşluklara ““, “=” işaretlerinden uygun olanı yazınız. 2. Aşağıdaki vagonlara verilen sayıları örnekteki gibi büyükten küçüğe doğru […]

Tam Sayılar Konu Anlatımı

Tam Sayılar Konu Anlatımı

Pozitif Sayılar Önünde + işareti bulunan sayılara pozitif sayılar denir. Negatif Sayılar Önünde – işareti bulunan sayılara negatif sayılar denir. Sıfır sayısının işareti yoktur. Sfır, pozitif veya negatif bir sayı değildir. NOT Pozitif tam sayıların önüne + işareti konulmayabilir Tam Sayılar Kümesi Pozitif tam sayılar, negatif tam sayılar ve “0” ın bileşimi ile oluşan kümeye […]

Örüntüler Ve İlişkiler Etkin Katılım

Örüntüler Ve İlişkiler Etkin Katılım

A. Aşağıdaki örüntülerin kuralını yazınız ve istenilen terimlerini bulunuz. B. Aşağıdaki sayı örüntülerinde eksik olan adımları yazınız. C. Aşağıda üslü biçimde verilen sayıları sonuçları ile eşleştiriniz. C. Aşağıdada çarpım durumunda verilen ifadeleri üslü biçimde yazınız. D. Aşağıdaki boşlukları doldurunuz.

Örüntüler Ve İlişkiler Konu Anlatımı

Örüntüler Ve İlişkiler Konu Anlatımı

Örüntülerde Kuralı Bulma Bir örüntüde n harfi örüntüdeki sayıların sırasını veya yerini ifade eden bir semboldür. Örüntüdeki n sayısına örüntünün “n. sayısı”, “genel sayısı” veya “temsilci sayı sı” denir. n harfine değişken de denir. Örüntülerin ilişkileri değişik biçimlerde bulunabilir ve farklı gösterimlerle ifade edilebilir. Bu ilişkiler tek işlem içeren n + 2, 2n + 8 […]

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)