Çemberde Uzunluk

Kirişler Dörtgeni

Kirişler Dörtgeni

Köşeleri çember üzerinde olan dörtgene kirişler dörtgeni denir. Kirişler dörtgeninde kenarlar ve köşegen uzunlukları arasındaki bağıntı; İki kenarın uzantılarının oluşturduğu üçgenler benzerdir. Kenar uzunlukları 3 cm ve 4 cm olan bir dikdörtgende şekilde gibi A merkezli 1 cm yarıçaplı çember yayı çizilmiştir. C nin bu yay üzerinde kendisine en yakın nokta ile arasındaki uzaklık kaç […]

Teğetler Dörtgeni

Teğetler Dörtgeni

Bütün kenarları bir çembere teğet olan dörtgene teğetler dörtgeni denir.

Kuvvet Ekseni

Kuvvet Ekseni

İki çembere göre kuvvetleri eşit olan noktalar kümesinin oluşturduğu doğruya bu iki çemberin kuvvet ekseni denir. Kesişen iki çemberin kuvvet ekseni çemberin kesişme noktalarından geçer. Merkezleri birleştiren doğru parçası kuvvet eksenine diktir.

Dış Kuvvet

Dış Kuvvet

|OE| = 10 cm, |OA| = 26 cm, |LC| = 12 cm olduğuna göre, |BL| kaç cm dir? A) 13 B) 11 C)10 D) 9 E) 8

Teğet Özelliği

Teğet Özelliği

Özellik Teğet, değme noktasında yarıçapa diktir. Özellik Çembere dışındaki bir noktadan çizilen teğet parçalarının uzunlukları birbirine eşittir. Özellik İki çemberin ortak dış teğet parçalarının uzunlukları birbirine eşittir. A, B, C, D çemberlerin teğet noktaları olmak üzere, A ve B merkezli çemberler doğruya K ve L noktalarında teğettir. A, C, D ve B noktaları doğrusaldır. |AC| […]

Yay uzunluğu

Yay uzunluğu

Özellik Bir kirişe merkezden indirilen dikme kirişi iki eş parçaya ayırır. Yukarıdaki verilere göre, |AB| kaç cm dir? A)8 B)7 C)6 D)5 E)4 Özellik Bir çemberde eşit uzunluktaki kirişler çember merkezine eşit mesafededir. Özellik Bir çemberde iki kirişten uzunluğu büyük olan, çemberin merkezine daha yakındır, uzunluğu küçük olan merkeze daha uzaktır. Özellik Parelel iki kirişin […]

Çemberin Çevresi

Çemberin Çevresi

Bir çemberin çap uzunluğunu π ile çarpımı çemberin çevresinin uzunluğuna eşittir.

Kirişler Dörtgeni

Kirişler Dörtgeni

Dört köşesi çember üzerinde olan dörtgene kirişler dörtgeni denir. Kirişler dörtgeninde karşılıklı açılar bütünlerdir. Karşılıklı açıları bütünler olan bütün dörtgenler kirişler dörtgenidir ve köşelerinden geçecek şekilde çember çizilebilir. şekilde verilenlere göre, ABC açsının ölçüsü kaç derecedir? A) 90 B) 80 C) 75 D) 70 E) 60

Dış Açı Özelliği

Dış Açı Özelliği

Köşesi çember dışında olan iki kesenin (iki teğet veya bir teğet ile bir kesen) oluşturduğu açıya dış açı denir. Ölçüsü aşağıdaki gibi hesaplanır. Özellik Bir çemberde eşit uzunluktaki kirişlerin arkasında kalan yayların ölçüleri eşittir. Özellik Bir çemberde paralel kirişler arasında kalan yay parçaları nın ölçüleri birbirine eşittir.

İç Açı Özelliği

İç Açı Özelliği

Bir çemberde kesişen iki kirişin oluşturduğu açıya iç açı denir. Ölçüsü aşağıdaki gibi hesaplanır.

Teğet – Kiriş Açı Özelliği

Teğet – Kiriş Açı Özelliği

Köşesi çemberin üzerinde, kollarından biri kiriş diğeri teğet olan açıya teğet – kiriş açı denir. Ölçüsü gördüğü yayın ölçüsünün yarısına eşittir.

Çevre Açı Özelliği

Çevre Açı Özelliği

Köşesi çember yayı üzerinde olan açıya çevre açı denir. Açının ölçüsü gördüğü yayın ölçüsünün yarısına eşittir. Tersi de doğru olup; aynı hipotenüslü iki dik üçgenin köşeleri çember üzerindedir.

Merkez Açı Özelliği

Merkez Açı Özelliği

Köşesi çember merkezinde olan açıya merkez açı denir. Ölçüsü gördüğü yayın ölçüsüne eşittir.

Çemberde Açılar ve Yaylar

Çemberde Açılar ve Yaylar

Bir çemberin yay ölçüsü 360° dir. Yarım çember 180°, çeyrek çember 90° dir.

İki Çemberin Birbirine Göre Durumları

İki Çemberin Birbirine Göre Durumları

Çemberin ortak noktası olmayabilir. (Yani çemberler ayrık olabilir.) A ve B çember merkezleri olmak üzere, Çemberlerin en uzak iki noktası arasındaki mesafe |SN|, çemberlerin en yakın iki noktası arasındaki mesafe |LM| dir. Çemberler teğet olabilir. A, T, B noktaları doğrusaldır. Merkezleri birleştiren doğru teğet değme noktasından geçer. Çemberler iki noktada kesişebilir. Çemberler içten teğet olabilir. […]

Çember ile Doğrunun Durumları

Çember ile Doğrunun Durumları

Çember ile doğrunun ortak noktası olmayabilir. Doğru çembere teğet olabilir. Doğru çemberi iki noktada kesebilir.

Çemberde Yardımcı Elemanlar

Çemberde Yardımcı Elemanlar

Kiriş Çemberin farklı iki noktasını birleştiren doğru parçasına kiriş denir. Teğet Çemberi yalnızca bir noktada kesen doğruya teğet denir. Normal Teğetin değme noktasında teğete dik olan doğruya normal denir. Kesen Çemberi iki noktada kesen doğruya kesen denir.

Çember

Çember

Düzlemde sabit bir noktadan eflit uzakl›kta bulunan noktalar›n oluflturdu¤u geometrik flekle çember denir. Sabit noktaya çemberin merkezi sabit uzakl›¤a da çemberin yar›pçap› denir.

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)