Doğrunun Analitik İncelemesi

Eğimi ve geçtiği bir noktası bilinen doğrunun denklemi

Eğimi ve geçtiği bir noktası bilinen doğrunun denklemi

y = mx + n tipindeki bir denklemde “m” sayısı doğrunun eğimini verir. “n” sayısı da y– eksenini kestiği noktanın ordinatını verir. Örnek; A(3,5) noktasından geçen ve m = 2 olan doğrunun denklemini bulunuz.

Eğimin Bulunması

Eğimin Bulunması

y = mx + n şeklinde verilen doğruların eğimi “m” dir. “n” sayısı y – eksenini kestiği noktanın ordinatıdır. ax + by + c = 0 doğrusunun eğimi; Örnek; A(2, 5), B(5, 14) noktalarından geçen l doğrusunun eğimini bulunuz. Örnek; A(1, 3), B(2, 5) ve C(4, k) noktaları doğrusal olduklarına göre, k kaçtır? A)5 B)6 […]

Bir Doğrunun Eğim Açısı ve Eğimi

Bir Doğrunun Eğim Açısı ve Eğimi

Bir doğrunun eğim açısı, doğrunun x_ ekseni ile pozitif yönde yaptığı açıdır. Bu açının tanjant değeri doğrunun eğimine eşittir. Eğim “m” ile gösterilir.

Doğrunun Grafiğinin Çizilmesi

Doğrunun Grafiğinin Çizilmesi

Bir doğrunun grafiği çizilirken, doğru denkleminde x = 0 verilerek y_ eksenini kestiği nokta bulunur. y = 0 verilerek x_ eksenini kestiği nokta bulunur. Eksenleri kestiği noktalar birleştirilerek doğrunun grafiği çizilir. Örnek; d : y = 2x – 4 ün grafiğini çiziniz. Örnek; d : y = x + 2 doğrusunun grafiğini çiziniz. Örnek; d […]

Alıştırmalar

Alıştırmalar

1. A(2, 3), B(4, 7) ise A ve B den geçen doğrunun denklemi nedir? Yanıt : (y = 2x –1) 2. A(3, –1), B(4, –3) ise A ve B den geçen doğrunun denklemi nedir? Yanıt : (y = –2x + 5) 3. A(–3, 1), B(–4, 7) ise A ve B den geçen doğrunun denklemi nedir? […]

Doğrunun Analitik İncelenmesi

Doğrunun Analitik İncelenmesi

Bu bölümde bir doğru üzerinde alınan noktaların kendi koordinatları arasında nasıl bir ilişki olduğunu inceleyeceğiz. şekilde verilen d doğrusunun üzerindeki bütün noktaların ordinatları, apsislerinin 2 katının 1 fazlasıdır. Yani; y = 2x + 1 şeklindedir. Burada kurduğumuz lineer bağlantıya (y = 2x + 1) d doğrusunun denklemi denir ve d : y = 2x + […]

Üçgenin Alanı ve Ağırlık Merkezi

Üçgenin Alanı ve Ağırlık Merkezi

Analitik düzlemde bir şekil ötelendiğinden alanı sabit kalır. Bunun anlamı şudur: Köşe koordinatları verilen bir şeklin bütün köşelerinin apsislerine ve ordinatlarına bir sayı eklendiğinde şeklin alanında değişme olmaz. Taralı bölgenin alanı nedir? A) 60 B) 62 C) 64 D) 66 E) 68 Üç noktanın doğrusal olması için bu noktanın oluşturduğ u matrisin determinantının sıfır olması […]

Doğrusal Noktalar

Doğrusal Noktalar

Aynı doğrunun üzerinde bulunan noktalara doğrusal (lineer) noktalar denir. Bir doğrunun üzerinde eşit aralıklarla işaretlenen noktaların apsisleri ve ordinatları arasındaki artma veya azalma daima aynıdır. (Bu özellik Thales teoreminin bir sonucudur.)

Örgü Nokta

Örgü Nokta

Analitik düzlemde koordinatları tamsayılar olan noktalara Örgü noktalar (Kafes Nokta) denir.

Paralelkenarın Köşe Koordinatları

Paralelkenarın Köşe Koordinatları

P noktasının koordinatlarını bulalım. P noktası [AC] nin orta noktası olduğundan P noktası [DC] nin orta noktası olduğundan Örnek; Dik koordinat düzleminde A(–5, 4) ve B(1, 6) noktaları nın orta noktasının koordinatları nedir? A) (1,3) B)(–1,2) C)(0, 4) D) (5, –1) E) (–2, 5) Örnek; Dik koordinat düzleminde A(–4, 1), B(2, 5), C(3, 6) ve […]

Alıştırmalar

Alıştırmalar

1. A(–2, 7), B(3, –5) ise |AB| kaç birimdir? Yanıt : 13 2. A(–1, 3), B(2, –1) ise |AB| kaç birimdir? Yanıt : 5 3. A(–3, 12), B(4, –12) ise |AB| kaç birimdir? Yanıt : 25 4. A(2, 7), B(–6, –8) ise |AB| kaç birimdir? Yanıt : 17 5. A(0, 4), B(1, 5) ise |AB| […]

Doğrunun Analitik İncelenmesi

Doğrunun Analitik İncelenmesi

Dik kesişen iki reel eksenin oluşturduğu düzleme Analitik Düzlem veya Dik Koordinat Sistemi denir. Analitik düzlemin bütün noktaları P(x, y) sıralı ikilisi ile gösterilir. x gerçel sayısına P noktasının apsisi, y gerçel sayısına P noktasının ordinatı, (x, y) ikilisine de P noktasının koordinatları denir. “O” noktasına da başlangıç noktası veya orijin denir. x_ ve y_ […]

Özellik

Özellik

Bütün daireler (ve çemberler) benzerdir. Benzerlik oranı yarıçaplar oranıdır. Ölçüleri eşit olan çember yayları da benzerdir.

Daire Halkası

Daire Halkası

Merkezleri aynı, fakat yarıçap uzunlukları farklı iki daire arasında kalan bölgeye daire halkası denir. Taralı bölge daire halkasıdır.

Daire Kesmesi

Daire Kesmesi

Bir kirişin sınırladığı yay ile kiriş arasında kalan bölgeye daire kesmesi denir.

Daire Dilimi

Daire Dilimi

Dairenin iki yarıçapının arasında kalan bölgeye dairenin dilimi denir. Taralı bölge daire dilimidir. Taralı alan a açısı ile doğru orantılıdır.

Daire

Daire

Bir çember ile iç bölgesinin birleşimine daire denir. Dairenin alanı : Yarıçap uzunluğunun karesinin p katıdır.

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)