Bilimsel Yöntem -2000 li Yılların Biyoloji Canlılarının Ortak Özellikeri

Canlıların Ortak Özellikleri

Canlıların Ortak Özellikleri

Canlıların Ortak Özellikleri Her canlının kendine özgü özellikleri olmasına karşın, bütün canlılar için ortak olan özellikler de vardır. Bütün canlılar hücrelerden oluşurlar. Hücre, canlının en küçük yapısal ve işlevsel birimidir. Doğada bazı canlılar tek hücreli, bazıları da çok hücrelidir. Hücreler yapılarına göre prokaryot (ilkel) ve ökaryot (gelişmiş) olmak üzere iki grupta incelenir. Prokaryot hücrede çekirdek zarı ve zarlı […]

Biyolojinin Önemi ve Geleceği

Biyolojinin Önemi ve Geleceği

Biyolojinin Önemi ve Geleceği Tüm otoriteler biyolojiyi geleceğin bilimi olarak kabul etmektedir. Günümüzde biyoteknoloji ve genetik mühendisliği uygulamaları ile biyoloji biliminde yeni buluşlara imza atılmaktadır. Biyoloji sağlık, çevre, hayvancılık, gıda, tarım gibi bir çok alanda ortaya çıkan sorunlara çözüm ararken teknolojideki gelişmeleri de kullanır. Biyoloji bilimine gerekli önemin verilmesi ekolojik dengenin korunması, üretim kalitesi ve miktarının arttırılması, ekonomik gelişmenin sağlanması açısından önemlidir. […]

Biyolojinin Diğer Bilimlerle İlişkisi

Biyolojinin Diğer Bilimlerle İlişkisi

Biyolojinin Diğer Bilimlerle İlişkisi Biyoloji canlı bilimidir. Canlılar çevrelerindeki fiziksel ve kimyasal olaylardan etkilenirler. Bu yüzden biyoloji bilimi kimya, fizik, matematik, coğrafya, psikoloji, paleontoloji, antropoloji gibi bilimlerden faydalanır. Ayrıca biyoloji bazı konularda bu bilimlere katkıda bulunur. Aşağıda bazı bilim dallarının tanımları verilmiştir. – Canlıyı oluşturan sistemlerin işleyişini inceler. – Klonlama yöntemiyle istenilen özelliklere sahip bitkiler […]

Biyolojinin Konusu

Biyolojinin Konusu

Biyolojinin Konusu   Biyolojinin kelime anlami, canli bilimidir. “Bio” (canli, yaşam) ve “logos” (bilim) kelimelerinin birleşmesiyle oluşmuştur. Canlilarin morfolojik, anatomik ve fizyolojik özelliklerini, çevreleri ile olan ilişkilerini, canlilarin çeşitliliğ ini, davranişlarini ve yer yüzüne dağilişini inceleyen pozitif bir bilimdir. Biyoloji günümüzde hizli bir şekilde gelişmekte ve önemi daha iyi anlaşilmaktadir. Biyolojinin tarihsel gelişimine baktiğimizda, bu alandaki çalişmalar Aristo’ya kadar dayanmaktadir. Mikroskobun keşfiyle çalişmalar hiz […]

Bilimsel Yöntemin Çözüm Aşamaları

Bilimsel Yöntemin Çözüm Aşamaları

Bilimsel Yöntemin Çözüm Aşamaları Bilim, gözlenen karışık olayların açıklamasını yapmaya, olaylar arasındaki ilişkiler hakkında bir yargıya varmaya çalışır. Bu açıklama ve genellemelere bilimsel yöntem denilen bir çalışma ile ulaşılır. Bu yöntemde problemle ilgili sorular sorularak bunlara cevaplar aranır. Ancak bu sorular gözlem ve deneylere uygun bilimsel özellikte olmalı, verilen cevaplar da daha sonraki çalışmalara destek olmalıdır.     1. Bilimsel Problemin […]

Bilim İnsanının Özellikleri

Bilim İnsanının Özellikleri

Bilim İnsanının Özellikleri Bir bilim insanının probleme çözüm bulması kolay değildir. Bilim insanının meraklı ve istekli olması sonuca ulaşmasında önemli rol oynar. Ayrıca bilim insanı çevresinde olup biten olayları gözlemleyerek genellemelere ulaşabilmelidir. Örneğin, günlük hayatta cisimlerin suda yüzmesini hemen herkes gözlemlemiş, ancak bunun nedenini araştırmamıştır. Arşimet, cismin suda “neden yüzdüğünü” sorgulayarak olaya bilimsel açıdan yaklaşmıştır. Bilim insanı bilimsel bir probleme […]

2000 li Yılların Bilimi Biyoloji

2000 li Yılların Bilimi Biyoloji

2000 li Yılların Bilimi Biyoloji Bilim, bir konuyla ilgili olarak tarafsiz deney ve gözlemlerle elde edilen bilgilerin bütünüdür. Bilim günlük hayatta karşilaşilan ve gözlenebilen olaylari betimleme, olaylar arasindaki ilişkileri açiklayabilme ve genel ilkelere varma sürecidir. Bilim işlerimizi kolaylaştiran, çevremizi daha iyi tanimamizi sağlayan bir bilgi birikimidir. Bilimsel bilginin artmasi hem bilim insaninin bilincinin zenginleşmesini hem de toplumun bilinç düzeyini arttirarak kültürlü bir […]

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)