Biyoloji 1

Bitkilerde Gelişme ve Büyüme

Bitkilerde Gelişme ve Büyüme

Bitkilerde Gelişme ve Büyüme Bitkilerde gelişme ve büyüme, zigot oluşumundan sonra başlar ve yaşam boyu devam eder. Bitkilerde eşeyli ve eşeysiz üreme şekilleri görülebilir. Bazı bitkiler vejetatif üreme ile çoğalır. Bazen bir dal parçasından, yapraktan, sürgün gövdeden ya da patateslerdeki gibi gözlerden eşeysiz üreme gerçekleşebilir. Birbirinin aynısı yeni bitkiler elde edilir. Sporla çoğalan bitkilerde (eğrelti otları, kara yosunları…) spor keselerinin çatlayıp sporların […]

Canlılarda Gelişme

Canlılarda Gelişme

Canlılarda Gelişme Eşeyli üreyen canlılarda (n) kromozomlu yumurta ve sperm hücresi birleşerek (2n) kromozomlu zigotu meydana getirir. Bu olaya döllenme denir. Döllenmenin ardından birey oluşana kadar geçen aşamalara gelişme denir. Canlılarda gelişme; hücre bölünmesi, büyüme ve farklılaşma olmak üzere üç grupta incelenir. 1. Hücre Bölünmesi Zigot oluştuktan sonra mitoz bölünmeler başlar. Canlının yaşamı boyunca devam eder. Bazı dokularda mitoz […]

Dişilerde Üreme Sisteminin Hormonlarla Kontrolü

Dişilerde Üreme Sisteminin Hormonlarla Kontrolü

Dişilerde Üreme Sisteminin Hormonlarla Kontrolü FSH Hipofizden salgılanır. Folikülün gelişimini uyarır. Yumurta oluşumu gerçekleşir. Folikül östrojen salgılar, östrojen artarsa FSH azalır. FSH ın azalması LH ın artmasını sağlar. LH (Prolaktin) Hipofizden salgılanır. Ovulasyonu sağlar. Kanda LH seviyesi maksimuma ulaştığında yumurta, yumurtalıktan fallop tüpüne geçer. Yumurtayı bırakan folikül ise korpus luteuma dönüşür. Korpus luteum progesteron ve az miktarda östrojen salgılar.  LH azalırsa, progesteron […]

Menstrüasyon Döngüsü

Menstrüasyon Döngüsü

Menstrüasyon Döngüsü Dişilerde döllenme olmamışsa; yumurta gelişimi, olgunlaşması, yumurtalık ve uterusta meydana gelen değişiklikler 28 – 30 günde bir tekrarlayan periyotlarla gerçekleşir. Bu döngüye menstrüasyon döngüsü denir. Bu olaylar hormonlarla düzenlenir. Menstrüasyon döngüsü dört aşamada gerçekleşir. 1. Folikül Evresi Hipotalamusun RF salgısı hipofizi uyararak FSH salgılanmasını sağlar. FSH yumurtalıkta folikül gelişimini başlatır. Folikül içinde oogenez ile yumurta gelişir. […]

Dişi Üreme Sistemi

Dişi Üreme Sistemi

Dişi Üreme Sistemi Dişi üreme organları; yumurtalıklar (ovaryum), yumurtalık kanalı (fallop tüpü), döl yatağı (uterus – rahim) ve vajina olmak üzere dört kısımda incelenir. Yumurtalık (Ovaryum) Vücudun karın boşluğunun altında, sağ ve solda olmak üzere bir çifttir. İçinde folikül adı verilen keseler bulunur. Keseler içinde yumurta oluşumu gerçekleşir. Dişi bireylerde belli bir yaştan sonra yumurta oluşumu görülmektedir. Hipofizden […]

Erkeklerde Üreme Sisteminin Hormonlarla Kontrolü

Erkeklerde Üreme Sisteminin Hormonlarla Kontrolü

Erkeklerde Üreme Sisteminin Hormonlarla Kontrolü FSH, LH ve Testosteron hormonları üreme sisteminde görev yapmaktadır. FSH Hipofiz tarafından salgılanır. Seminifer tüpçüklerde yer alan leydig hücrelerini uyarır ve sperm oluşumunu başlatır. LH Hipofiz tarafından salgılanır. Seminifer tüpçüklerden testosteron (androjen) salgılanmasında etkilidir. Testosteron Spermatitlerin olgunlaşmasını sağlar. Olgunlaşan spermler vas deferens kanalında depolanır. Ayrıca erkeklere ait eşeysel özelliklerin ortaya çıkmasında da etkilidir. Sesin kalınlaşması, […]

Erkek Üreme Sistemi

Erkek Üreme Sistemi

Erkek Üreme Sistemi Erkek üreme sisteminde testisler, epididimis ve vas deferens kanalları, seminal bez, prostat bezi ve cowper bezleri ile penis bulunmaktadır. Testisler İnce kıvrımlı bir yapıya sahip seminifer tüpçüklerden oluşmuştur. Sperm hücreleri bu tüpçükler içindeki germinatif hücrelerden meydana gelir. Bunların arasında eşeysel hormon salgılayan (testosteron) leydig hücreleri bulunur. Sertoli hücreleri ise spermin beslenmesini sağlar. Testisler doğum öncesi ya da […]

İnsanda Üreme Sistemi

İnsanda Üreme Sistemi

İnsanda Üreme Sistemi Gametlerin Oluşumu 1. Oogenez (Yumurta Oluşumu) Yumurtalıkta bulunan yumurtayı oluşturan hücreye oogonyum (yumurta ana hücresi) denir. Oogonyum, mitozla birinci dereceli oositi oluşturur. Birincil oosit mayoz I sonucu (n) kromozomlu iki hücre oluşturur. Büyük olan ikinci dereceli oosit, küçük olan birinci kutup hücresi adını alır. Mayoz tamamlandığında 4 tane (n) kromozomlu hücre oluşur. Bunlardan büyük olanı ootid […]

Memelilerde Ürogenital Sistem

Memelilerde Ürogenital Sistem

Memelilerde Ürogenital Sistem Memelilerde iç döllenme ve iç gelişme görülür. Ancak gagalı memelilerde iç döllenme, dış gelişme görülmektedir(ornitorenk) Memelilerde, dişi bireylerin azotlu artıkları üreter kanalına, döllenmeyen yumurta hücreleri vajina açıklığına, sindirim artıkları ise anüs açıklığına ulaşır. Dişi bireylerde üç ayrı açıklık varken, memelilerin erkek bireylerinde ise iki ayrı açıklık bulunmaktadır. Erkeklik organından farklı zamanlarda idrar ve üreme hücreleri atılmaktadır. […]

Sürüngen ve Kuşlarda Ürogenital Sistem

Sürüngen ve Kuşlarda Ürogenital Sistem

Sürüngen ve Kuşlarda Ürogenital Sistem Sürüngen ve kuşlarda iç döllenme ve dış gelişim görülür. Erkek bireylerde idrar üreter ile, üreme hücreleri wolf kanalıyla kloaka açılır. Dişilerde idrar, üreter ile üreme hücreleri, müller kanalıyla son sindirim kanalına açılır. Erkeklerde çiftleşme organı gelişmiştir. Erkek bireyin kloaktan atılan sperm hücreleri dişi bireyin müller kanalında yumurta hücresiyle karşılaşırsa döllenme gerçekleşir. Döllenmiş yumurtada […]

Balık ve Kurbağalarda Ürogenital Sistemi

Balık ve Kurbağalarda Ürogenital Sistemi

Balık ve Kurbağalarda Ürogenital Sistemi Balık ve kurbağalarda dış döllenme ve dış gelişme görülür. Balık ve kurbağaların erkek bireylerinde idrar ve üreme hücreleri wolf kanalına oradan da kloakla dışarıya atılır. Erkek bireylerin çiftleşme organı yoktur. Dişi bireylerde idrar, üreter kanalı ile yumurta hücresi müller kanalı ile kloaka açılır. Buradan dış ortama atılır. Suya bırakılan yumurta ve spermler suda […]

Omurgalı Hayvanlarda Üreme

Omurgalı Hayvanlarda Üreme

Omurgalı Hayvanlarda Üreme Omurgalılarda eşeyli üreme görülür. Ayrı eşeylidirler. Üreme hücreleri, üreme organlarında oluşur. Erkek üreme organlarına testis, dişi üreme organlarına ise yumurtalık (ovaryum) denir. Canlıların üreme organlarında üreme hücresi mayozla oluşur. Bu olaya gametogenez denir. Gametogenez ile testislerde sperm üretimi spermatogenez yumurtalıklarda yumurta üretimi oogenez olarak adlandırılır. Sperm ile yumurtanın birleşmesine döllenme denir. Döllenme sonucu oluşan (2n) kromozomlu yapıya zigot (döllenmiş yumurta) […]

Hayvanlarda Üreme

Hayvanlarda Üreme

Hayvanlarda Üreme Hayvanlar aleminde monoploit (haploit) büyüme evresi yoktur. Mayoz ile oluşan (n) kromozomlu hücreler yumurta ve spermdir. Genellikle yumurta ve sperm oluşumu ayrı canlılarda gerçekleşmektedir. Ancak toprak solucanı, istiridye gibi bazı omurgasızlarda her iki hücrenin oluşumu da görülür. Bu canlılara, hermafrodit (erselik) denir. Hermafrodit canlıların bir kısmı kendi kendini dölleyebilir, bir kısmı ise karşılıklı döllenme yapar. Omurgasız Hayvanlarda Üreme Süngerlerde Üreme […]

Kapalı Tohumlu Bitkilerde Üreme

Kapalı Tohumlu Bitkilerde Üreme

Kapalı Tohumlu Bitkilerde Üreme Kapalı tohumlu bitkilerin, tohum taslakları çiçeklerin ovaryumlarında bulunur. Ovaryumda döllenme gerçekleştikten sonra tohum oluşur. Ovaryumlar gelişerek meyveyi oluşturur. Kapalı tohumlu bitkilerde çift döllenme vardır. Bazıları tek çenekli (monokotiledon), bazıları çift çeneklidir(dikotiledon). Tek çenekliler tek yıllık bitkiler olup, otsu gövdeye sahiptir. Çift çeneklilerde ise tek ya da çok yıllık bitkiler bulunabilir. Bazıları otsu bazıları da odunsu gövdeye sahiptir. […]

Açık Tohumlu Bitkilerde Üreme

Açık Tohumlu Bitkilerde Üreme

Açık Tohumlu Bitkilerde Üreme Açık tohumlu bitkilerde tohumlar kozalağı oluşturan yapraklar (karpel) içerisinde açıkta bulunur. Bu bitkiler, kozalaklı bitkilerdir. Örneğin Çam, ardıç, ladin, köknar, porsuk ağacı, servi, sedir… Gerçek çiçekleri yoktur. Çiçekler kozalak halindedir. Erkek ve dişi kozalaklar aynı bitkide farklı yerlerde bulunur. Erkek kozalakta mayozla oluşan polenler rüzgar yardımıyla dişi kozalağa ulaşır. Tozlaşmanın ardından hemen döllenme olmaz. Yaklaşık […]

Tohum ve Meyve Oluşumu

Tohum ve Meyve Oluşumu

Tohum Tohum taslağının gelişmesiyle oluşur. Tohumun yapısı dıştan içe doğru; kabuk (testa), besi doku (endosperm) ve embriyo olmak üzere üç kısımdan oluşur. Döllenme sonucu oluşan zigot mitoz bölünmelerle embriyoyu oluşturur. Embriyoda; embriyonik kök, embriyonik gövde, yaprak ve çenek bulunur. Embriyoda bir çenek taşıyanlara, monokotiledon (tek çenekli), iki çenek taşıyanlara ise dikotiledon (çift çenekli) denir. Çenekler, embriyonun besin ihtiyacını endospermden sağlar. Çenekler, […]

Çiçekli Bitkilerde Üremeyle İlgili Adaptasyonlar

Çiçekli Bitkilerde Üremeyle İlgili Adaptasyonlar

Çiçekli Bitkilerde Üremeyle İlgili Adaptasyonlar  Diploit evre haploit evreye göre daha uzundur.  Polenlerin yumurtayı döllemesinde daha güvenceli yollar seçilir. Örneğin Böceklerin etkisi ile tozlaşma sağlanır. Bu şekilde bitkiye ait polenler sadece kendi çiçeğinde değil aynı türün farklı çiçeklerine de taşınmış olur. Böylece kalıtsal çeşitlilik daha da artmış olur.  Çiçeksiz bitkilerde spor ile üreme sağlanırken, çiçekli bitkilerde tohumla […]

Bitkilerde Üreme

Bitkilerde Üreme

Bitkilerde Üreme 1. Çiçeksiz (Tohumsuz) Bitkilerde Üreme Çiçeksiz bitkilerde genellikle metagenezle üreme görülür. Bu grupta yer alan canlılara su yosunları, kara yosunları,eğrelti otları, at kuyrukları ciğer otları örnek verilebilir. Üreme sırasında önce diploit bireylerden (sporofit) veya diploit hücrelerden mayoz bölünme sonucu haploit kromozomlu sporlar meydana gelir. Sporların çimlenmesiyle de genç bitkicikler oluşur. Genç bitkicikler dişi ve erkek gametofit […]

Eşeyli Üreme

Eşeyli Üreme

Eşeyli Üreme Bir hücrelilerde, yüksek yapılı bitkilerde, hayvanlar alemindeki canlılarda, hatta bazı eşeysiz üreyen canlılarda da zaman zaman görülür. Bir hücreli canlılarda, eşeyli üreme gen aktarımı ile gerçekleşir. Birey sayısını arttırmaz yalnız genetik çeşitlilik sağlar. Çok hücrelilerde ise birey sayısı artar ve çeşitlilik sağlanır. Eşeyli üreyen canlılarda iki ata birey vardır. Bu bireylerde mayoz bölünme […]

Üreme ve Gelişme – Eşeysiz Üreme

Üreme ve Gelişme – Eşeysiz Üreme

Üreme ve Gelişme Canlıların nesillerini devam ettirmek, birey sayılarını arttırmak tür ya da soyun devamlılığını sağlamak için gerçekleştirdikleri olaya üreme denir. Üreme tüm canlıların ortak özelliğidir. Ancak bir bireyin yaşamsal faaliyetlerini gerçekleştirmesi için üreme zorunlu değildir. Canlılarda üreme eşeyli ve eşeysiz olmak üzere iki çeşittir Eşeysiz Üreme Bir hücrenin ya da bir canlının tamamen kendine benzer bireyler oluşturmasına eşeysiz […]

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)