Biyoloji 1

Kemosentez

Kemosentez

Kemosentez Bazı ototrof canlılar besin üretimi için gerekli olan enerjiyi güneşten sağlayamazlar. Bu canlılar inorganik maddelerin oksidasyonu ile açığa çıkan kimyasal enerjiyi kullanarak inorganik maddelerden organik madde sentezlerler. Bu olayı gerçekleştiren canlılara kemosentetik canlılar, bu olaya kemosentez denir. Kemosentez yapan canlılarda klorofil bulunmaz. Kemosentez için ışığa ihtiyaç olmadığından gece–gündüz gerçekleşir. Kemosentez sadece bazı bakterilerde gerçekleşir. Nitrit bakterileri, nitrat bakterileri, […]

Bakterilerde Fotosentez

Bakterilerde Fotosentez

Bakterilerde Fotosentez Bakteriler prokaryot yapıda oldukları için kloroplastları yoktur. Fotosentez yapan türlerde klorofil sitoplazmada bulunur. Mor bakteriler ve yeşil sülfür bakterileri anaerob solunum yapan fotosentetik bakterilerdir. Oksijen bu bakterilerde zehir etkisi yapar. Bundan dolayı fotosentezde H2O kullanmazlar. Hidrojen kaynağı olarak H2S veya H kullanırlar. NOT: Fotosentezde kullanılan hidrojen kaynağına bağlı olarak açığa çıkan yan ürünler de farklı olur.

Fotosentez ile İlgili Deneyler

Fotosentez ile İlgili Deneyler

Fotosentez ile İlgili Deneyler 1.CO2 nin Etkinliği İçinde KOH bulunan deney kabı, içinde yeşil bitki ve Ba(OH)2 bulunan deney kabına şekildeki gibi cam boru ile bağlanarak hazırlanan düzenekteki yeşil bitki bir süre sonra ölür. 1. kaptaki KOH dışardan giren havadaki CO2 yi, 2. kaptaki Ba(OH)2 de bitkinin solunum sonucu ürettiği CO2 yi tutar. Bitki, fotosentezde kullanacağı CO2 olmadığı için besin üretemez. […]

Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler

Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler

Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler Fotosenteze etki eden faktörler normal değerde olduğunda fotosentez normal hızda gerçekleşir. Fotosentezin hızını fotosenteze etki eden faktörlerden en düşük miktarda olanı belirler. Buna minimum yasası denir. Örneğin ortamdaki ışığın şiddeti düşükse, diğer faktörler ne kadar fazla olursa olsun, fotosentez hızını ışık şiddeti belirler. Fotosentez hızını etkileyen faktörler çevresel ve kalıtsal faktörler olmak üzere iki grupta […]

Fotosentezin Son Ürünleri

Fotosentezin Son Ürünleri

Fotosentezin Son Ürünleri Fotosentezin ürünü olan glikoz hem solunum reaksiyonlarında kullanılır, hem de çeşitli reaksiyonlarla başka organik moleküllere dönüşür. Glikoz disakkaritlerin ve polisakkaritlerin yapısına katılır. PGAL ve şeker fosfat bileşiklerinden yağ asiti, gliserol,aminoasit, vitamin ve hormon gibi organik moleküller sentezlenir. Bu işlem kloroplastlarda gerçekleşir.

Fotosentezin Evreleri

Fotosentezin Evreleri

Fotosentezin Evreleri Fotosentez, tek kademede gerçekleşen büyük bir reaksiyon değildir. Bazıları ışığa doğrudan bağımlı olan, bazıları da dolaylı olarak ışığa bağımlı olan iki kademede gerçekleşir. Bu kademelerden 1. si aydınlık evre, 2. si ise karanlık evredir. Fotosentez ışık enerjisinin soğurulmasıyla başlar. Fotosentezde iki önemli olay vardır. Bunlardan birincisi aydınlık evrede gerçekleşen ışık enerjisinin kimyasal enerjiye çevrilmesi, ikincisi de karanlık […]

Kloroplastın Yapısı – Klorofilin Yapısı

Kloroplastın Yapısı – Klorofilin Yapısı

Kloroplastın Yapısı Kloroplast ökaryot hücrelerde fotosentezin gerçekleştiği organeldir. Çift zarlıdır. Stroma ve grana olmak üzere iki bölümü vardır. Klorofil, iç kısımdaki grana denilen lamelsi yapılarda bulunur. Kloroplastta granaların bulunduğu sıvı kısma ise stroma denir. Stromada DNA, RNA, ribozom, enzimler ve mineraller vardır. Klorofilin Yapısı Klorofil kloroplasta yeşil renk veren moleküldür. Işık enerjisini soğurur. […]

Fotosentez

Fotosentez

Fotosentez Ekosistemdeki bütün canlıların enerji kaynağı doğrudan veya dolaylı olarak güneştir. Fotosentetik canlılar güneş enerjisinden doğrudan yararlanırlar ve kimyasal bağ enerjisine dönüştürürler. Heterotrof canlılar da fotosentetik canlılarla beslenerek dolaylı yoldan güneş enerjisinden yararlanmış olurlar. Fotosentez ışık enerjisi kullanılarak inorganik maddelerden organik madde sentezlenmesidir. Fotosentez klorofili olan canlılarda gerçekleşir. Klorofil molekülü fotosentez yapabilen prokaryot canlılarda sitoplazmada, ökaryot canlılarda ise kloroplastta bulunur. Fotosentez prokaryotlardan mavi–yeşil […]

Besinlerin Oksijenli Solunuma Katılma Yolları

Besinlerin Oksijenli Solunuma Katılma Yolları

Besinlerin Oksijenli Solunuma Katılma Yolları Hücre enerji eldesinde ilk önce karbonhidratları kullanır. İkinci olarak enerji eldesinde yağlar tercih edilir. Enerji kaynağı için son tercih proteinlerdir. Fruktoz ve Galaktozun Yıkılması Galaktoz ve fruktoz glikoza dönüşerek reaksiyona girer. Aminoasitlerin Yıkılması Proteinlerin hidrolizi sonucu oluşan aminoasitlerin amin grubu amonyak (NH3) halinde ayrılır. Sonra karbon sayılarına göre bazı aminoasitler pirüvik asite, […]

Oksijenli Solunumda ATP Hesaplanması

Oksijenli Solunumda ATP Hesaplanması

Oksijenli Solunumda ATP Hesaplanması Oksijenli solunumda subrastrat düzeyinde fosforilasyonla ve oksidatif fosforilasyonla ATP sentezlenir. Substrat Düzeyinde (Enzimatik) Fosforilasyonla ATP Üretimi Glikolizde 4 ATP sentezlenir. Krebs çemberinde 1 pirüvattan 1 ATP sentezlenir. Glikolizde 2 pirüvat oluştuğu için krebs çemberi iki kez gerçekleşir. Buna göre substrat düzeyinde 2 ATP sentezlenmiş olur. Oksidatif Fosforilasyonla ATP Üretimi 1 çift hidrojen […]

Oksijenli Solunum

Oksijenli Solunum

Oksijenli Solunum Organik moleküllerin oksijen varlığında CO2 ve H2O ya kadar parçalanmasıdır. Üç ana safhada incelenir. 1. Glikoliz 2. Krebs çemberi 3. ETS (Elektron taşıma sistemi) 1. Glikoliz Sitoplazmada meydana gelir. Glikoz 2 pirüvata parçalanır. Bu reaksiyonlarda 2 ATP harcanır, 4 ATP ve 2 NADH2 sentezlenir. Glikolizde kullanılan enzimler tüm canlılarda aynıdır. 2. Krebs Çemberi Krebs çemberi […]

Oksijensiz solunum

Oksijensiz solunum

Oksijensiz solunum (Anaerob Solunum = Fermantasyon) Organik moleküllerin oksijen kullanılmadan yıkılarak enerji üretilmesine oksijensiz solunum denir. Oksijensiz solunum reaksiyonlarının hepsi sitoplazmada gerçekleşir. Oksijensiz solunum sonucu oluşan son ürünler canlıdan canlıya farklılık gösterir. Bazı bakteriler, maya mantarları, bazı tohumlar, omurgalıların çizgili kasları oksijensiz solunum yapar. Oksijensiz solunum, 1. Glikoliz 2. Son ürün oluşumu olmak üzere iki kademede gerçekleşir. Canlılarda […]

Solunum

Solunum

Solunum Solunum organik besinlerin yapıtaşlarının yıkılarak hücre için gerekli olan enerjinin sentezlenmesidir. Organik bileşiklerdeki kimyasal bağ enerjisi ATP molekülündeki yüksek enerjili fosfat bağlarına aktarılır. Bu olay sırasında çevreye bir miktar ısı yayılır. Solunum sonucunda açığa çıkan enerji, hücrede metabolizma faaliyetlerinin gerçekleşmesinde kullanılır. Besinlerin yıkımı sırasında oksijen kullanılıp kullanılmamasına göre iki çeşit solunum vardır. 1. Oksijensiz Solunum (Anaerob) 2. Oksijenli Solunum […]

Ayrılmama – Hücre Bölünmeleri

Ayrılmama – Hücre Bölünmeleri

Ayrılmama Hücre bölünmesi sırasında otozom ve genozomlarda ayrılmama görülebilir. Ayrılmama gerçekleşirse bölünme sonucu oluşan hücreler normal sayıda kromozom taşımaz. Hücrelerden bazıları fazla sayıda kromozom taşırken, bazıları az sayıda kromozom taşır. Normal bir Mayoz bölünmenin metefaz I safhasında homolog kromozomlar hücrenin ortasında dizilirler. AnafazI safhasında homolog kromozomlar birbirinden ayrılırlar ve zıt kutuplara çekilirler. Hücre bölündüğünde her hücrede homolog kromozom çiftlerinden biri […]

Spermatogenez

Spermatogenez

Spermatogenez Erkek bireylerin testislerindeki seminifer tüpçüklerinde erkek üreme hücresinin (sperm) oluşumuna spermatogenez denir. Seminifer tüpçüklerde bulunan 2n kromozomlu spermana hücrelerine spermatogonium denir. Spermatogoniumlardan bazıları mitoz bölünme geçirerek birinci dereceli spermatositleri oluştururlar. Birinci dereceli spermatositler mayoz I geçirir. Bölünme sonunda oluşan n kromozomlu hücrelere ikincil spermatosit denir. İkincil spermatositler aynı büyüklüktedir. Bu hücrelerin mayoz II geçirmesi ile yine aynı büyüklükte olan haploid kromozomlu hücreler […]

Oogenez

Oogenez

Oogenez Dişi bireylerin yumurtalıklarında dişi üreme hücresinin oluşumuna oogenez denir. Yumurtalıklarda bulunan ve “oogonium” denilen yumurta ana hücreleri mitoz bölünme geçirerek birinci dereceli oositleri (primer oosit) oluşturur. Birincil oositin mayoz I bölünmesini geçirmesiyle n kromozomlu iki hücre oluşur. Oluşan hücrelerden küçük ve besin yönüyle fakir olana birincil kutup hücre denir. Büyük ve besin yönüyle zengin olan hücreye ise ikincil oosit denir. Bu […]

Mayoz Bölünme

Mayoz Bölünme

Mayoz Bölünme Üreme ana hücrelerinde (eşey ana hücrelerinde) gerçekleşir. Eşey hücrelerinin (gamet) oluşmasını sağlar. Yumurta hücresi oluşumuna oogenez, sperm hücresi oluşumuna spermatogenez denir. Türde kromozom sayının sabit kalmasını sağlayan hücre bölünmesidir. Sadece 2n (diploid) kromozomlu hücrelerde gerçekleşir. Bu bölünmede kromozom sayısı yarıya iner. Mayoz bölünme sonucu meydana gelen hücreler n sayıda kromozom […]

Sitokinez (Sitoplazma Bölünmesi)

Sitokinez (Sitoplazma Bölünmesi)

Sitokinez (Sitoplazma Bölünmesi) Sitoplazmanın bölünmesi olayına sitokinez denir. Sitokinez bitki ve hayvan hücrelerinde farklıdır. Hayvan hücrelerinde sitokinez, sitoplazmanın boğumlamasıyla gerçekleşir. Bitki hücrelerinde hücre zarının etrafında selülozdan oluşmuş hücre çeperi olduğundan boğumlanma gerçekleşmez. Sitoplazmanın ekvatoral düzleminde golgi aygıtının etkisiyle orta lamel (ara lamel,hücre plağı) denilen yapı oluşur. Bu yapı oluştuktan sonra üzerine hücrenin sentezlediği selüloz eklenir ve çeper oluşumu […]

Hücre Bölünmesinin Evreleri

Hücre Bölünmesinin Evreleri

a. Profaz Kromatidler, kısalıp kalınlaşarak kromozomları meydana getirirler. Kromozomu oluşturan kromatidler birbirinin kopyası olduğundan “kardeş kromatid” denir. Kardeş kromatidler sentromer bölgesinden birbirine bağlıdır. Çekirdek zarı ve çekirdekçik eriyerek kaybolur. Organeller görünmez hale gelir. Sentrozom çiftleri zıt kutuplara çekilerek iğ ipliklerini oluşturur. Mitoz bölünmenin en uzun safhasıdır. NOT: Bitki hücrelerinde sentrozom bulunmaz. İğ […]

Hücre Bölünmesi Çeşitleri

Hücre Bölünmesi Çeşitleri

Hücre Bölünmesi Çeşitleri Amitoz Bölünme Amitoz bölünme sırasında çekirdek zarı erimez. DNA eşlenir. Sitoplazmanın boğumlanması sonucunda iki hücre oluşur. Mitoz Bölünme Tek hücreli (örneğin, paramesyum) ve çok hücreli (mantar, bitki, hayvan) canlılarda gerçekleşen bölünme şeklidir. Tek hücreli canlılarda çoğalmayı, çok hücreli canlılarda büyüme, gelişme ve yara onarımını sağlar. Kromozom yapısı ve sayısı değişmez. Bölünme sonunda […]

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)