Coğrafya YGS Hazırlık

1.Ünite DOĞAL SİSTEMLER

Doğa ve İnsan Etkileşimi, Harita Dünyası

Dünyanın Şekli ve Boyutları

İklim Bilgisi

Yeryüzünün Şekillenmesi:İç ve Dış Kuvvetler

2.Ünite BEŞERİ SİSTEMLER

Beşeri Yapı

3.Ünite MEKANSAL BİR SENTEZ TÜRKİYE

4. ÜNITE ¨ KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER

5. ÜNITE ¨ ÇEVRE VE TOPLUM

Doğal Kaynaklar ve Çevre