Tarih YGS – LYS Hazırlık

1. ÜNITE ¨ TARİH BİLİMİNE GİRİŞ

Konu Anlatımı

Çözümlü Test

Konu Testi

2. ÜNITE ¨ İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI

Konu Anlatımı

Çözümlü Test

Konu Testi

3. ÜNITE ¨ İSLAM ÖNCESİ TÜRK TARİHİ

4. ÜNITE ¨ İSLAM TARİHİ VE MEDENİYETİ

Konu Anlatımı

Çözümlü Test

Konu Testi

5. ÜNITE ¨ TÜRK - İSLAM TARİHİ

Konu Anlatımı

Çözümlü Test

Konu Testi

6. ÜNITE ¨ TÜRKİYE TARİHİ

Konu Anlatımı

Çözümlü Test

Konu Testi

7. ÜNITE ¨ ORTA ÇAĞ'DA AVRUPA

Konu Anlatımı

 • Orta Çağ’da Avrupa
 • Feodalite (Derebeylik),Kilise ve Papalık,Düşünce ve Sanat Hayatı,Haçlı Seferleri ve Sonuçları,Magna Carta,Yüzyıl Savaşları …

 • Rönesans
 • Rönesans’ın Nedenleri,Rönesans’ın İtalya’da Başlama Nedenleri,Rönesans’ın Sonuçları …

 • Reform
 • Reform ’un Nedenleri,OTUZ YIL SAVAŞLARI, Aydınlanma Çağı, Avrupa’daki Siyasal ve Sosyal Gelişmeler

Çözümlü Test

Konu Testi

8. ÜNITE ¨ OSMANLI DEVLETİNİN KURULUŞ DÖNEMİ

9. ÜNITE ¨ OSMANLI DEVLETİNİN YÜKSELME DÖNEMİ

10. ÜNITE ¨ YENİ ÇAĞ'DA AVRUPA

11. ÜNITE ¨ OSMANLI DEVLETİNİN DURAKLAMA DÖNEMİ

12. ÜNITE ¨ OSMANLI DEVLETİNİN GERİLEME DÖNEMİ

13. ÜNITE ¨ OSMANLI DEVLETİ KÜLTÜR VE UYGARLIĞI

14. ÜNITE ¨ YAKIN ÇAĞ'DA AVRUPA VE DÜNYA

15. ÜNITE ¨ OSMANLI DEVLETİ'NİN DAĞILMA DÖNEMİ

Konu Anlatımı

Çözümlü Test

Konu Testi

16. ÜNITE ¨ TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILAP TARİHİNE GİRİŞ VE 20.YY BAŞINDA OSMANLI DEVLETİ

17. ÜNITE ¨ KURTULUŞ SAVAŞI VE HAZIRLIK DÖNEMİ

Konu Anlatımı

 • Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi
 • Anadolu’nun İşgal Edilmesi,İşgaller Karşısında Mustafa Kemal’in Duruma Bakışı,Mustafa Kemal’in Samsun’a Gönderilmesi,Havza Genelgesi,Amasya Genelgesi,Erzurum Kongresi,Balıkesir Kongresi …

 • Son Osmanlı Mebusan Meclisinin Toplanması
 • Son Osmanlı Mebusan Meclisinin Toplanması,Misaktmilli,İstanbul’un Resmen İşgali,TBMM’nin Açılması,TBMM’nin Özellikleri,TBMM’nin İsyanlara Karşı Aldığı Önlemler …

Çözümlü Test

Konu Testi

18. ÜNITE ¨ KURTULUŞ SAVAŞI CEPHELER VE LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI

Konu Anlatımı

 • Kurtuluş Savaşında Cepheler ve Lozan Barış Antlaşması
 • Düzenli Ordunun Kurulması,Doğu Cephesi,I. Dünya Savaşı Sonrası Ermeni Sorunu,Gümrü Antlaşması,Güney Cephesi,I. İnönü Muharebesi ,Londra Konferansı ,Moskova Antlaşması,II. İnönü Savaşı,Başkomutanlık Kanunu,Tekalifi Milliye Emirleri,
  Sakarya Meydan Savaşı ,Kars Antlaşması, Ankara Antlaşması ,Büyük Taarruz ve Sonuçları,Mudanya Ateşkes Antlaşması ,Saltanatın Kaldırılması,Lozan Barış Antlaşması,Azınlıklar,Savaş Tazminatı …..

Çözümlü Test

Konu Testi

19. ÜNITE ¨ ATATÜRK DÖNEMİNDE İÇ GELİŞMELER , İNKILAPLAR VE İLKELER

Konu Anlatımı

 • I. Dünya Savaşı (1914 – 1918)
 • I. Dünya Savaşı,Almanya’nın Osmanlı Devleti’ni Yanında İstemesinin Nedenleri,Brest Litovsk Antlaşması,I. Dünya Savaşı Devam Ederken İtilaf Devletleri Arasında Yapılan Gizli Antlaşmalar,Ateşkes Antlaşmaları ….

 • Atatürk Döneminde İç Gelişmeler
 • Cumhuriyet’in İlanı,Halifeliğin Kaldırılması ,Türkiye’de Anayasal Gelişmeler,Teşkilat-ı Esasiye Kanunu,Cumhuriyet Halk Fırkası ,Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası,Şeyh Said Ayaklanması,Serbest Cumhuriyet Fırkası,Menemen Olayı ….

 • Atatük İnkılâpları
 • Yeni Harflerin Kabulü,Türk Tarih Kurumu’nun Açılması,Kıyafetin Düzenlenmesi,Sanayi ve Ticaret,Ulaştırma ve Bayındırlık

 • Atatürk İlkeleri
 • Cumhuriyetçilik,Milliyetçilik,Halkçılık,Devletçilik,Laiklik,İnkılâpçılık,Bütünleyici İlkeler,Bilimsellik ve Akılcılık

Çözümlü Test

Konu Testi

20. ÜNITE ¨ YENİ TÜRK DEVLETİ'NİN DIŞ POLİTİKASI

21. ÜNITE ¨ MİLLİ GÜVENLİK

Konu Anlatımı

Çözümlü Test

Konu Testiİle Yorum Yap!