Coğrafya LYS Hazırlık

ÜNİTE 1 DOĞAL SİSTEMLER

Doğadaki Üç Unsur: Su, Toprak, Bitki

Konu Anlatımı

(Su Kaynakları, Su Çevrimi)

(Denizler ve okyanuslar, Göller, Akarsular)

(Göl Çeşitleri, Doğal Göler, Set Göller )

(Akarsular, Rejimlerine Göre Akarsular, Beslenme Kaynaklarına Göre, Döküldüğü Yerlere Göre)

(Yer Altı Suları, Kaynaklar, Vadi Kaynağı, Karstik Kaynaklar, Fay Kaynağı, Artezyen)

(Taşların Çözülmesi, Fiziksel Çözünme, Kimyasal Çözülme, Organik Çözülme)

(Toprağın oluşumunda etkili olan faktörler, İklim, Anakayanın Özelliği, Bitki Örtüsü)

(Zonal Topraklar, İntrazonal Topraklar, Azonal Topraklar )

(İklimin Etkisi, Yer Şekillerinin Etkisi, Beşeri Faktörler, Toprak Faktörü )

(Ağaç Formasyonu, Çalı Formasyonu, Ot Formasyonu )

Değerlendirme Test

Çözümlü Test

Konu Testi

Ekosistem ve Madde Döngüsü

Konu Anlatımı

(Ekosistem ve Madde Döngüsü, Biyosfer, Habitat, )

(Fiziki Faktörler, İklim, Tropikal Yağmur Ormanları, Yer Şekileri, Çöller, Toprak)

(Biyolojik Faktörler, Paleocoğrafya, Su Döngüsü (Hidrolojik Döngü), )

(Enerji Akışı ve Madde Döngüsü, Besin Zinciri, Enerji Akışı, Madde Döngüleri)

(Karbon Döngüsü, Oksijen Döngüsü, Karbondioksit Tüketimi)

(Azot (Nitrojen) Döngüsü, Doğada Azotun Dolaşımı, Hidroelektrik potansiyel)

Değerlendirme Test

Çözümlü Test

Konu Testi2. ÜNITE ¨ BESERI SISTEMLER

Beseri Yapi

Değerlendirme Test

Çözümlü Test

Konu Testi


3. ÜNITE ¨MEKANSAL BIR SENTEZ TÜRKIYE

Türkiye'de Su, Toprak ve Bitki Varlığı

Türkiye'de Nüfus ve Yerleşme

Türkiye'nin Ekonomik Coğrafyası

Türkiye'de Bölge Sınıflandırması

Değerlendirme Test

Çözümlü Test

Konu Testi


4. ÜNITE ¨ KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER

Kıtaların Keşfi ve Küçülen Dünya

Küresel ve Bölgesel Örgütler

Kıtalar ve Ülkeler

Değerlendirme Test

Çözümlü Test

Konu Testi


5. ÜNITE ¨ ÇEVRE VE TOPLUM

Dogal Afetler ve Toplum

Haritalar

Çözümlü Test

Değerlendirme Test

Konu Testiİle Yorum Yap!