Kimya YGS – LYS Hazırlık

1. ÜNİTE ¨ MADDE VE ÖZELLİKLERİ

Konu Anlatımı

Çözümlü Test

Konu Testi


2. ÜNİTE ¨ ATOM VE YAPISI


3. ÜNİTE ¨ PERİYODİK CETVEL


4. ÜNİTE ¨ KİMYASAL BAĞLAR VE BİLEŞİKLER


5. ÜNİTE ¨ MOL KAVRAMI


6. ÜNİTE ¨ KİMYASAL YASALAR


7. ÜNİTE ¨ KİMYASAL HESAPLAMALAR


8. ÜNİTE ¨ GAZLAR


9. ÜNİTE ¨ ÇÖZELTİLER


10. ÜNİTE ¨ RADYOAKTİVİTE


11. ÜNİTE ¨ KİMYASAL TEPKİMEDE ENERJİ


12. ÜNİTE ¨ KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ


13. ÜNİTE ¨ KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE


14. ÜNİTE ¨ ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ


15. ÜNİTE ¨ ASİT - BAZ DENGESİ


16. ÜNİTE ¨ REDOKS VE ELEKTROLİZ


17. ÜNİTE ¨ BAĞLAR


18. ÜNİTE ¨ HİDROKARBONLAR


19. ÜNİTE ¨ ALKOLLER VE ETERLER


20. ÜNİTE ¨ ALDEHİT VE KETONLAR


21. ÜNİTE ¨ KARBOKSİLLİ ASİT VE ESTERLER


22. ÜNİTE ¨ KARBONHİDRATLAR, AZOT TÜREVLERİ VE AROMATİK BİLEŞİKLER
İle Yorum Yap!